Logo

Administratie - Rapportage

Wat is 1.2..Finance?

1.2..Finance is een onlangs opgericht administratie-/advieskantoor door een ervaren administrateur/controller. Door jarenlange ervaring wijs geworden heeft Gideon Burgel een eigentijdse visie ontwikkeld voor de administratieve dienstverlening aan bedrijven tot 25 werknemers.

Rapportageset

Van iedere onderneming wordt verwacht dat zij een correcte boekhouding voeren. Dit is niet alleen voor uzelf belangrijk, ook bijvoorbeeld de belastingdienst vraagt periodiek om gegevens, u bent immers belastingplichtig.
1.2..Finance weet precies welke gegevens voor u en anderen belangrijk zijn.
Daarom helpen wij u hierbij. U kunt dan denken aan:

•  De Balans aan het einde van het kwartaal in vergelijking tot de Balans per einde vorige boekjaar.
•  Afzonderlijke balansposten uitgedrukt in percentages van het balanstotaal.
•  Resultatenrekening over het kwartaal en tot en met het kwartaal.
•  Afzonderlijke resultatenposten uitgedrukt in een percentage van de omzet.
•  Vergelijkende cijfers van de kwartalen onderling en ten opzicht van het vorige boekjaar.
•  Na afloop van het jaar wordt, door dezelfde persoon, de jaarrekening van het bedrijf (standaard in 2-voud) verzorgd en de eventuele aangifte Vennootschapsbelasting opgesteld
(eenmanszaken ontvangen een overzicht van de in de aangifte Inkomsten-belasting te verwerken gegevens onder ‘Winst uit onderneming’).
•  De door 1.2..Finance vervaardigde jaarrekening ontvangt u (uitgaande van een up-to-date-administratie) gegarandeerd binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar.

Geinteresseerd?

Vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek aanvragen kan natuurlijk altijd.
Per slot van rekening: Waarom zou u doen, waar 1.2..Finance gespecialiseerd in is?
Neemt u gerust contact op met ons kantoor.

Over 1.2..Finance | Privacy Policy | Contact Gegevens | ©2007 1.2..Finance